跳到主要内容

Shvite dinamiku tokom dono š enja odluke o kupovini,kako biste optimizirali dodirne.

Insight Cloud je platforma koja njeguje uvide iz vi š e izvora i ponovo otkriva kako su.

Etnografija je tehnika kvalitativnog istrazivanja,koja je karakteristi ç na po tome.

Prisutni u90 tr š ita

Sve tri š te

Mi u Ipsosu smo strastveno znati eljni kada su u pitanju ljudi,tri š ta,brendovi i dru š tvo.
“游戏改变者”-纳什 · 摩托-雷齐米拉 · 纳苏 · 安比丘:
Ponuditi stvarno i u ç na š svijet koji se stalno mijenja jednostavnijim za snala zenje,kako bi na š i klijenti mogli donositi bre,pametnije i hrabrije odluke。