设备无关的

Sve vei broj ispitanika zeli raditi istra zivanja na mobilnim urechajima (智能手机、平板电脑 i 笔记本电脑)。

扎什托?

Neka vam ispitanik bude na prvom mjestu i neka va š a bubudu moderna tako š to ete omogui iti ispitanicima da rade na na urechaju na kojem zele s jedinstvenim Ipsosovim Device 不可知性。

Ipsos,kao jedan od najboljih u svojoj djelatnosti,nudi vam Device 不可知论者 istrazivanja i njihove klju ç ne prednosti koje se odnose na kvalitetu podataka:

  • Vei 'a uklju chenost ispitanika
  • Bolja reprezentativnost uzorka
  • Bolja izvodljivost/odrzivost
  • Lak š e pronala zenje grupa koje te š ko nai
  • Bolja kvaliteta podataka
  • Brzina (veza s prekononim rjeh š enjima i-Instant)

Ipsos 设备不可知论者

Kako?

Da bi va sh a istra zivanja bila dostupna ispitanicima koji koriste mobilne ureaje,Ipsos koristi pristup koji 泼尼斯特 daje popunjavanju upitnika na smartphonima kao osnovu na š e device agnostic ponode.参与,ipsososov alat za dizajn istrazivanja omogui ava da sva istrazivanja budu prilago chena mobilnim urechajima。Tako na š i ispitanici mogu imati optimalan vizualni pregled dok rade istra zivanja,na kojem urechaju zele.我是 jednostavno za kori š tenje i navigacija je laka,zbog ç ega je izbjegnuto iskrifljenje uslijed neodgovora koji je malo,jer je smanjena stopa prekidanja istrazivanja。Funkcionalnost,jednostavnost i dostupnost su glavni principi。

扎什到 jedinstveno?

Zahvaljuji alatu za izradu upitnika 问卷设计师,na š i istra ziva ç i mogu napravitti upitnik odmah,i pokazati vam kako bi izgledalo iskustvo ispitanika。