Historijat na š e kompanije

1975-1982

Stvaranje nove vizije i jedinstveni 串联

Ipsos je osnovao Didier Truchot u Parizu,Francuska.Jedan jedini cilj: bliska saradnja s klijentima。

Godine 1982,Jean-Marc Lech se pridru zuje Ipsosu i postaje ko-predsjednik zajedno s Didier Truchotom。

Ipsos 1975 徽标

1983-1989

Ipsos postaje broj 5 u Francuskoj

益普索运动 1984

1990-1998

Ekspanzija u Evropi i Americi

Prve kupovine kompanija izvan Francuske; Ipsos postaje evropska istraziva ç ka kompanija。

Ipsos se š iri u Sjevernu Ameriku i Latinsku Ameriku.

益普索运动 1997

1999-2010

Organizacija 古谢 je stručna u mnogim oblastima

Godine 1999 pojavljuje se na pari š koj berzi.

益普索运动 2002

2011-2013

Synovate-velika akvizicija

Kupovina ove kompanije ojaava poloaj Ipsosa u Velikoj chetvorci.

APAC_map

2014

程序 «新方式»

Da bi pomogao klijentu provochenju promjena,Ipsos pokre će svoj 计划新方式。

Stvaranje Ipsos fondacije。

益普索运动 2014

2015

1975-2015 40 godina postojanja

Ipsos usvaja novi moto “游戏改变者”

Ipsos 2015 徽标

2018-2019

«全面理解»

Ipsos zapoinje novi transformacijski projekt kako bi ostvario br zi rast: “完全理解”。

全面了解活动