Posve ćenost privatnosti i za stiti podataka

Posve ćenost privatnosti i za stiti podataka

Opa a uredba o za stiti podataka koju izdaje Europska unija (“GDPR”) koja stupa na snagu 25。Svibnja 2018。Je daljnji korak u za stiti prava na privatnost pojedinaca (na primjer,stroze restrikcije u vezi pristanka,pravo na zaborav,vrsti i koli ciini privatnih podataka koji mogu biti, pristup podacima i sigurnost itd。) uz za thite koje su vec bile na snazi neko vrijeme u Europskoj uniji i u mnogim drugim zemljama š irom svijeta.[.]

Preuzmite dokument posve ćenost privatnosti i za stiti podataka


Ipsos 全球数据保护与隐私政策

作为其社会责任的一部分,Ipsos 致力于在国际上遵守数据保护法律、法规和规则。此数据保护策略 (“政策“或”数据保护策略”) 在全球范围内适用于 Ipsos 集团,并基于全球公认的数据保护基本原则。这项政策采用了欧盟的基本原则通用数据保护法规(“GDPR”) 作为 Ipsos 集团、其员工和供应商必须遵守的最低标准。[.]

下载完整的 Ipsos 全球数据保护和隐私政策