Hodnoty

5 hodot spojuj í c í ch 16 660 zam ststnanc ů Ipsosu

Každodenním dodržováním těchto hodnot 德 sdílíme naši kulturu s našimi klienty a i s celou společností。Tyto hodnoty sv-d í o na š em pesv čd è n í a odhodln í,a jsou to,co n á s odli š uje

值

Těchto pět hodnot inspiruje naše zaměstnance při jejich cestě za objevováním světa。

Jsme hrd í na to,ze jsme Ipsos (“自豪地成为 Ipsos”) a ct í me n á odkaz。

为成为益普索而自豪

St á hnout 为成为益普索而自豪