Kariéra

Přidejte se se k Ipsosu a staňte součástí inovativní mezinárodní skupiny s předním postavením trhu 呐。Poznejte společnost,kterou spojují silné hodnoty sdílené všemi členy týmu。Nabízíme různé možnosti profesního 我 osobního rozvoje-kariérní postup,vzdělávání a mezinárodní pracovní příležitosti。

  • Chcete p í i pr á ci vyu í vat ciz í jazyky?
  • 这是一个很好的项目吗?
  • Chcete rozvíjet svou kariéru v ambiciózní mezinárodní skupině?

Podívejte se,jak 转 u nás vypadá 呐 čem se můžete podílet:自豪地。cz

Seznam aktu á in volvoln ch ch 全职 pozic nalezneteZde

为成为益普索而自豪|Mobilita
Člen panelu|Tazatel|神秘购物袋
Tazatel po telefonu|Volná místa|Kolen í a rozvoj

bob电竞体育项目

为成为益普索而自豪

月 hodnot,které sjednocují 法令》 000 zaměstnanců 普索益普索-自豪的全语言

  • Poctivost
  • Zvědavost
  • Spolupráce
  • Klienti na prvnim m í st ě
  • Podnikatelský 杜赫

计算机集成制造 hrdí 呐,že Jsme 益普索 (“为成为益普索而自豪”) Ctíme naše tradice。


Mobilita

益普索-移动性

Podpoříme vás v profesním růstu a naplňování vašeho potenciálu。Podporujeme jak povyov á n í v r á mci spolec nosti,tak intern í p é esuny mezi specializacemi,jednotlivi t é my nebo mezi pobokami Ipsosu po celm v é t.
Aktivní lidé u nás mohou významně rozvinout své znalosti a dovednosti a zároveň budovat unikátní kariéru。


Člen panelu 民众的 cz

Ipsos-kariera-clen-panelu-populace.cz

Nebo Červená modrá,která barva působí lépe?由 měla Kolik stát plyšová hračka?Je nový produkt lepší než 来,共济娜 trhu již dostupné?公司由 se mělo zlepšit ve vašem okolí?亚克思 myslíte,由 měla že vypadat dobrá reklama?Jaký máte názor 娜 politickou situaci?

Jaké jsou výhody zapojení se?

Členství v panelu Ipsos-老百姓.cz vám umožňuje vyjádřit vaše názory,kritiku či návrhy prostřednictvím účasti 娜 výzkumech a testování produktů。Va š e n á zory jsou velmi cenn é a jejich mm ä ete ovlivo vat rozhod í ohlednut proprodukt ů a slu ä eb,kter é se v á s zaj í maji í a kter é b í n žvyu ä v á te.Za vaše zapojení obdržíte 我 odměnu。

Jak se můžete stát členem našeho panelu?

我对 snadné!Pokud máte zájem sdílet vaše názory a podílet せない změnách,jednoduše se zaregistrujteZDE


TazatelIpsos-kariera-tazatel

Pokud vás baví poznávání nových lidí a komunikace s nimi,připojte se k našemu panelu tazatelů pro výzkum trhu。Získáte rozmanitou a zajímavou práci,při které se dozvíte o různých názorech ostatních。Jako tazatel budete osobně realizovat průzkumy pro klienty z mnoha oblastí,včetně široké škály firem,státních institucí,médií či dobročinných organizací。Většinu výzkumů provádějí tazatelé ve vybraných určitých lokalitách 尼泊 v domácnostech。

Kontaktujte n á s


神秘顾客

益普索神秘购物袋

Všechny naše 神秘 shoppingy provádějí spotřebitelé,kteří prošli školením a certifikací a jsou 德 dobře připraveni provádět příslušná zadání。
Chcete se podílet 娜 hodnocení a zlepšování zákaznických služeb?Připojte se k naší síti 神秘 shopperů a registrujte seZde


Tazatel po telefonu

Chcete se každý 书房 dozvědět něco nového?Podílet průzkumech せない临 značky,které znáte?

Jako Tazatel 叫 Centra budete vést telefonické rozhovory s různými lidmi a stanete se součástí zajímavých projektů pro naše klienty。

我不知道该怎么做。临 další informace a registraci navštivte naše stránky http://fajn-brigada.cz/


Volná místa

V Ipsosu mete rozvinout va š i kari é ru 诉 oblasti vzkumu na nejvy sh í moznou ú rovei。计算机集成制造 jednou z největších a nejznámějších výzkumných společností a v současné době zaměstnáváme lidí v 90 trhů 宝 celém světě 000 法令》。
Jsme zv í davi,inovativn í a neust á le usilujeme o nejlep š í mon á e š en í pro na š e klienty.Zam stn á v á me talenty a dlouhodob ě s nimi pracujeme.

Uplatnění u n á s najdou jak studenti ci erstv í absolventi ze sociologickcha ekonomickchobom obom ou st í,či pln ch ú vazk í,ale i zku š en í professionionov oboru。Na sv é si u n á s pi ijdou tak é studenti a absolventi IT zam ěeneni,kte í se zde mohou pod í let na zaj í mavch projektech v r á mci Na š eho v é vojov é ho odd í leni.
Pracovat u n á s m ö ete napklad na pozic í ch: 项目经理 pro kvalitativn í i vzkum,koordintor projekt,IT 项目经理,PHP 项目经理。Hledme i kandi á ty se znalosti dal í ch jazyk pro n á s global í mystery shoppingov t m a seniory v oblasti automotive businessu.

Kromě práce 娜 zajímavých projektech a možností profesního 我 kariérního růstu u nás najdete 采取 velmi přátelskou atmosféru,vstřícné kolegy 我 nadřízené,výbornou kávu,pravidelné cvičení ve firmě a několik dalších benefitů。

Nahlédněte k námNebo se pod í vejte na视频

Chcete zjistit více o možnostech uplatnění v Ipsosu?Podívejte せない aktuálněVoln é pozice· 尼 nás kontaktujteZde


Kolen í a rozvoj

Usilujeme o rozvoj a spokojenost našich zaměstnanců
吉姆瑟 Snažíme připravit co nejlepší podmínky pro práci a jejich osobní rozvoj-za 韩国亲 ně připravíme více než 月 interních školení a další zajišťujeme 在线。

Kromě široké nabídky lokálních školení nabízí 普索我 globální 在线 tréninkový 程序。计算机集成制造 hrdí 呐,,kolik našich zaměstnanců 泽 všech zemí světa se účastní nejrůznějších vzdělávacích programů v naší 在线 univerzitě (国际贸易中心)。

国贸 Posláním je poskytovat kvalitní a nejnovější tréninkové programy,které přispívají k profesionálnímu a osobnímu rozvoji našich zaměstnanců 我 klíčových klientů。