Kontakt

益普索 s。R.O.
Slovanský dům,vchod E
Na p í kop 22 22
普拉哈 1
110 00
电话。: + 420 226 513 111
电话。: + 420 226 513 112
电子邮件:Czoffice@ipsos.com

Kontakt pro tisk:
Markéta Kneblíková
公关经理
bobo体育appMarketa.kneblikova@ipsos.com


扎克拉德尼信息:

N á zev: IPSOS s.r.o.S í dlo: topolska 1591,252 28 ç erno š ice,provozovna-slovansk ý d m m,Na p í kop 22 22,110 00 Praha 1
Jednatel: Radek jal ůvka
I ç o: 26738902
迪奇: CZ26738902
Spolethnost je zapsaná v obchodn í m rejst í ku veden é m u m stsk é ho soudu v Praze,odd í l C,vlozka 90694,den z á pisu 28.12.2002