Radna mjesta

Pridruiti se Ipsosu znai razvijati karijeru na najvi š em nivou,u samom vrhu istra zivanja.Sa 18000 zaposlenih u 90 tri š ta,mi smo jedna od najveih i najpoznatijh istrazivakih kompanija.

Kao radoznala i intuitivna osoba,kao entuzijast profesionalac sa strac š u za stjeanjem znanja,u Ipsosu ete biti potpuno posveeni najboljih rjehenja za na š e klijente。