Trajnimi & zhvillimi

Pëveç trajnimit 供应商 dhe në shtetin përkatës,益普索 siguron trainim qendror。益普索 është krenar për nivelin e pjesëmarrjes të punënjësve të 兽医 në programe të ndryshme të kampusit të 兽医在线、益普索集团培训中心 (ITC)。

Misioni i ITC ysht ê t ê siguroj ê cilsi t ê lart ê dhe tratrajnimi t ê qu ê te t ê gjith ê e Ipsos dhe zhvillimit dhe ritjes personale dhe organizacionale t ê kykyt ê Ipsos。