Etnografija

Etnografija je tehnika kvalitativnog,koja je po tome š to provodimo duzi 时期 vremena sa i i u njihov svet,š to nam omogui ava da dubinski postmatramo i razumemo njihovo,navike i stavove。

扎什托?

Naa etnografija vam poma ze da razumete kulturne prakse i otkrijete skrivene potrebe va š ih korisnika.Mi dopiremo do srca onoga sh to im je najbitnije,tako sh to otkrivamo ko su,kako zive i š ta pokrec ́e njihovo pona sh anje。Integracijom u realni zivotni kontekst i snimanjem njihovog pona sh anja,stvaramo dublje,bogatije i ubedljivije nalaze od tradicionalnih istra zivakih metoda.Ovim pripupom takoe e otkrivamo sustinske potrebe potroa á a kroz razdvajanje njihovog "stvarnog selfa" od "projektovanog selfa"。

Kako?

Etnografije sprovodi naš Etnografski eskperstki centar (Ipsos 人类学高级研究中心) 酒曲 klijentima dostavlja dubinske uvide kroz jedinstvene 视频 formateAktivnosti 我 interakcije potrošača 苏 uhvaćene 娜 licu 梅斯塔-kod kuće,u prodavnici,u kancelariji, na ulici,u saobracaju.Sa fokusom na okruzenje u kom se de š avaju (posmatranje u kontekstu)。Kroz prizmu kulture i ekonomije,timovi istra zuju pokretac ç e pona sh anja kako bi razvili potencijalne interspicije i podstakli zeljeno pona sh anje.

Ipsos UU Immersions primenjuje principe etnografskog pripusta na ifrazivanje u domu ispitanika.Ovaj proces je podr zan kroz Ipsos infusion aplikaciju koja je dizajnirana za istra ziva è e (ne u ç esnike!),š to im omoguu ćava da prikupljaju etnografske podatke na terenu。Prikupljanje podataka na ovaj nain znai da timovi mogu da koriste vizuelne podatke da bi kreirali analiti cke forme analysis board koje prevazilaze svesno artikulisanoponašanje,i tako analizirali datu pojavu iz druge perspektive.

扎什对我来说怎么样?

Ipsos ECE (人种学卓越中心) je grupa etnografa,antrologa,istra ziva ç a tri š ita i filmskih stvaralaca。Radimo 娜 24 tržišta 萨 klijentima javnog iz 我 privatnog sektora 我 imamo sedišta u 英国我伤心。你的宠物 godina dobli smo nagrade “最佳会议”,“最佳新人” i “最佳整体贡献” od strane 夫人Pored toga,2014。Godine smo dobili nagradu 最佳医疗保健 “i 'Best Impact paper” na dodeli Nagrada za efikasnost tr š i š nih istrazivanja。“

Na š a istra zivanja sprovode obueni kvalitativni istraživači koji koriste principe antrorologije kako bi klijentima pomogli da razumeju i kritiki pospmatraju pona š anje potrosa ç a.