Biz Kimiz

Didier Truchot | 益普索

H zzla de í ien d ü nyamzda,sahlam kararlar almak i ç in g ü venilir bilgiye olan ihtiya ç hi ç olmadc ó kadar fazla.

Ipsos 'da biz m ü terilerimizin bir veri salay ıc sndan daha fazlas na na ihtiyac ololduuna inanyoruz.Onlaryn do ru ve ilgili bilgiyi ü retebilen ve bunlaryanaksiyona d ö n ü k gereklere d ö n ü t ü rebilen i ish ortaklaryna ihtiya ç larvar.

卜 İşte nedenle bizim tutkulu ve meraklı uzmanlarımız,净恩 ölçümleri sağlamakla kalmayıp; Toplum,Pazarlar ve İnsanlarla İlgili Gerçek 井 Anlayış sunmak üzere 卜 ölçümleri şekillendiriyor。

Bunu yapmak için de en iyi bilim,teknoloji ve uzmanlığı kullanıyor ve yaptığımız 她 işte güvenlik,yalınlık,hız ve içerikte sağlamlık prensipleriyle hareket ediyoruz。

B ö yllikle m ü sterilimiz daha h ızl ı,daha ak lll ve ve daha cesur hareket edebiliyor.

Sonu ç olarak,baar n en yaln gereklii udur:

Emin olduunuzda daha iyi hareket edersiniz.

确保行动更快 | 益普索确保变得更聪明 | 益普索一定要走得更远 | 益普索