Çerez politikası

Bu 站点Www.ipsos.com,Sitemizde gezinirken size daha iyi bir tecr ü be sunmam za za ve Sitemizi geli í tirmemize yard mcmcolan ç erezleri kullanmaktad ır.Bu site de gezinmeye devam ederek ç erezlerin kullan ım n kabul kabul etmis olursunuz.

Çerez,喀布尔 ettiğiniz takdirde tarayıcınızda veya bilgisayarınızın 布罗 diskinde depoladığımız,harflerden ve sayılardan oluşan 屈奇克 dosyadır 井。Ç erezler,bilgisayar ın z sabn sabit diskine aktarlan bilgiler i ç erir.

Aşağıdaki çerezleri kullanırız:

  • Kesinlikle gerekli ç erezler。Bunlar Sitemizin isletimesi i ç in gerekli olan ç erezlerdir.C.Lerinde,r.N.In,Sitemizin g.Venli alanlarna girish yapman ız.Sa.Layan c.Erezler yer r.
  • Analitik/performans ç erezleri.Bu erezler Sitemizi ziyaret eden kil serin say nn 'n belirlememizi ve say mam ız' ve ziyaret ç ilerin Sitemizi nasl kulland ğn 'g ö rmemizi sa ö lar.Bu ç erezler web sitemizin ç alshma bi ç imini iyiletirmemize yardmcolur.
  • Levsel ç erezler。卜 çerezler Sitemize döndüğünüzde sizi tanımamız için kullanılır。Bu da i eri ligimizi sizin i in ki iselletimemize,sizin ad nzla karsi lamam za za ve tercihlerinizi hat rlamam za za yard mcmcolur.
  • Hedefli ç erezler。卜 çerezler Sitemize yaptığınız ziyareti,济亚雷特 ettiğiniz sayfaları ve takip ettiğiniz bağlantıları kaydeder。Bil gileri Sitemizi ve sitemizde g ö r ü ntlenen reklamlaryilgi alanlarynzla daha alakalyhale getirmek i ç in kullan rz.但是 bilgileri Bu ama ç i ç in ü nc ü ahs srarla da payla ç abiliriz.

L ü tfen ü cu ü ahslar ında,ü zerinde kontrol hakk ım ız olmayan ç erezler kullanabileceğini unutmayn (bu ç erezler genellikle analitik/performans ç erezleriya da hedefli ç erezlerdir)。Yukarda da belirtti himiz gibi ç erezler kullanmamzistemiyorsanzya da erez ononay verdikten sonra fikrinizi bu bu site ü zerindeki ç erezleri siebilir ya da engelleyebilirsiniz.E ö er tarayc ayayarlarnz üt ü m ç erezleri (temel ç erezler de dahil) engelleecek şekilde d ü zenlerseniz,web 网站网站